Saigon Chinese Temple China Town2
Saigon Chinese Temple China Town2

Date: 19/10/15

Location: Saigon, Vietnam

Photographer: Derek Harrington