Saigon Chinese Temple China Town
Saigon Chinese Temple China Town

Date: 19/10/15

Location: Saigon, Vietnam

Photographer: Derek Harrington